След направените промени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България, единствено в село Дуранкулак кметът бе избран пряко на проведените през октомври местни избори.  В останалите дванадесет селища, местната власт ще се представлява от кметски наместници, които назначава кметът на общината.

Екипът на новоизбрания кмет на бщина Шабла проф. Райна Бърдарева направи подборът им по предварително установени критерии. Днес кметските наместници получиха назначението си и участваха в първата работна оперативка с кметския екип.

Направените промени са съобразени със заложените критерии и с вота на живеещите в съответните селища. През настоящия мандат, кметски наместници в община Шабла ще бъдат: Светла Колева – село Горун, Невена Георгиева – село Тюленово, Петранка Георгиева – село Езерец, Николай Петров – село Захари Стояново, Виолета Георгиева – село Ваклино, Николай Николов – село Черноморци, Донка Димова – село Граничар, Драгомир Жечев – село Смин, Димитър Марчев – село Крапец, Мария Гочева – село Горичане, Таня Господинова – село Пролез, Елка Димитрова – село Божаново и Твърдица.

На първата работна оперативка, която ръководи проф. Бърдарева, бяха поставени неотложните задачи пред кметските наместници, свързани най-вече с встъпването им в длъжност и административните процедури, произтичащи от това.

Участниците в срещата бяха уведомени за зимната подготовка и направените разчети на машините, които ще почистват съответните населени места.

Във връзката с инициативата на btv „Да почистим България за един ден”, в която и община Шабла, като част от област Добрич ще се включи, новоназначените кметски наместници бяха помолени за съдействие. То ще се състои в събиране и предоставяне на информация на Щаба в общинската администрация, който ще готви Програмата на общината за кампанията през месеците март/април. В това отношение на кметските наместници ще се разчита да осигурят връзка с кооперациите и арендаторите и да проучат възможностите им, да се включат в инициативата.

Кметът на общината, проф. Бърдарева посочи, че Програмата за участие в кампанията ще бъде с конкретни мерки, отговорности и завишен контрол.

От кметските наместници беше поискана информация и за заявките им за предстоящите празници през декември.

Проблемите за качеството на електроподаването, водоподаването и уличното осветление, отново бяха поставени на дневен ред.