Първа копка на газоразпределителната мрежа в Шабла бе направена вчера 4.IV.2011. Кметът на общината Красимир Кръстев счупи бутилка шампанско в кофата на багера, с което се сложи началото на реализацията на дългоочакваният инвестиционен проект.

„Досега бяхме само производители на нефт и газ, от днес ще бъдем и потребители. Сбъдва се една мечта на шабленци.”- каза Кръстев в краткото си слово преди това. Алтернативната енергия е с много предимства пред сега използваните за отопление твърди и течни горива, не само от гледна точка на икономии, но и заради липса на вредни емисии в атмосферата, посочи още той.

Кметът пожела успех на „Каварна газ” ООД, които ще газифицират Шабла и изрази увереност, че изпълнителите ще устоят на обещанието си и през новия отоплителен сезон, обществените сгради, които са включени в първия етап на проекта, ще се отопляват със синьо гориво. На събитието присъстваха още зам. кметът на общината Мариян Жечев, общински съветници, кметове и кметски наместници, граждани.

gazifikacia-shabla-parva-kopka


Чрез този инвестиционен проект ще бъдат задоволени нуждите от топлинна енергия, както в домакинствата, така и в обществените, административни и промишлени сгради. Той ще се реализира от “Каварна газ” ООД и предвижда снабдяване на потребителите с компресиран природен газ посредством газоразпределителна мрежа (ГРМ).

Инвестиционната програма за газификация на Община Шабла е съобразена с поетите от дружеството ангажименти към ДКЕВР за изграждане на ГРМ и за присъединяване на потребители.

Специализираната схема за газификация на град Шабла е приета на заседание на Общинския съвет проведено на 30 юли 2010 година. На същото заседание общинските съветници дадоха съгласието си “Каварна газ”ООД да ползва безвъзмездно общинската пътна инфраструктура по предварително утвърден план-схема, като след полагането на тръбите дружеството следва да възстанови инфраструктурата.  Първият етап на инвестиционната програма предвижда газоразпределителна мрежа да бъде изградена по улиците “Волга”, “Средна гора”, “Марица” и “Комсомолска”.

Ще бъдат газифицирани Спортната зала, СОУ “Асен Златаров”, УПК, ЦДГ”Дора Габе”, Поликлиниката, Общинската администрация. Абонати на “Каварна газ” ООД могат да станат всички граждани на Шабла, не само живеещите по горепосочените улици, за което трябва да подадат заявления в дружеството и сключат договор за доставка.