„Пролетна таксация” се нарича традиционното преброяване на запасите от местен дивеч в ловните полета на ловно-рибарското сдружение в Шабла. Тя се извършва всяка година след приключване на ловния сезон и цели да се проучат не само броя на животните, но и състоянието им след зимния сезон.

Според Павлин Павлов-заместник-председател на Сдружението, тази година се наблюдава видимо увеличение на фазаните и яребиците, което се дължи на разселените птици от този вид в последните две години.

За вестник „Изгрев” Павлин Павлов съобщи, че и през 2011 година, Сдружението ще участва в Програма на Съюза на ловците и риболовците в България за развъждане и разселване на птици, обект на лов. Вече е направена заявка за 700 фазана, които ще бъдат разселени в ловните полета на шестте дружини.

При пролетното преброяване е констатирано увеличение на броя на сърните, но не така стои въпросът със запасите от зайци. Той е тревожен, защото популацията им намалява през последните години по необясними причини, според ловците.

Заместник-председателят на Сдружението съобщи още, че най-добра представа за дивечовите запаси се получава през есента. Той уточни, че броя на животните зависи и от регулирането на хищниците в района, чийто жертви те стават често.

Миналата година Ловно-рибарското сдружение в Шабла стана партньор в реализацията на проект на Българското дружество за защита на птиците, който цели опазване на червеногушата гъска. Според Павлов всички партньори по проекта се радват на добро сътрудничество до момента. Като участници в реализацията му, членовете на ловно-рибарското сдружение ще извършват превантивна дейност и ще осигуряват контрол около двете езера.

Опитът от близкото минало показва, че строгото им охраняване дава възможност на дивеча, който обитава тези зони да се възпроизвежда на спокойствие, без да е подложен на бракониерски посегателства и безразборен отстрел.

Това ще промени широко разпространеното твърдение, че ловците само стрелят по дивите животни, без грижа за бъдещето.

Първите резултати от партньорството по проекта се очакват около месец септември тази година, каза още Павлов.

Тази година, едва края на ловния сезон беше подходящ за отстрел на водоплаващ дивеч, но почитателите му успяха да изпитат дългоочакваната тръпка, макар и за кратко.

fazan-krapets

Като илюстрация на увеличението на фазаните е и този който пресече пред колата ми в съседното на Шабла село Крапец