В заповедта на Министъра на земеделието и храните от 21.02.2011 година, издадена на основание чл.30, ал.2, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите за област Добрич се постановява, че съгласно плановете за управление на Шабленското и Дуранкулашко езера, любителския риболов е разрешен за времето от 01.03 до 31.03 и от 01.07 до 31.10.

В двете езера уловът на раци е разрешен от 15 май до 15 октомври.

Определени са следните места за любителски риболов:

- в ЗМ „Дуранкулашко езеро” – в южния бряг на голямото огледало, от югоизточното блато до полуострова срещу комплекс „Златна рибка”-500 м брегова ивица, както 100 м от бреговата ивица пред комплекс „Езерото”.

- В ЗМ „Шабленско езеро” любителския риболов е разрешен в необраслата с тръстика част в местността „Перилото” от страна на с.Езерец-100 м брегова ивица и южната част на Шабленското езеро-300м брегова ивица.

- В района на резиденция „Шабла”, местата за любителски риболов се определят със заповед на Управителя на резиденцията

На основание чл.24 ал.2 от Закона за рибарстовото и аквакултурите след еднодневен риболовен излет риболовците могат да запазят за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 8 бройки, или до 3 килограма от всички останали видове риби, с изключение на единични екземпляри с по-голямо тегло. В случай на улов на жаби и раци могат да задържат до 50 екземпляра.

Дуранкулашко езеро и морето