mariyan-jechev-kmet-shablaПо-добра финансова година за община Шабла очаква финансовият зам. кмет Мариян Жечев. Проектобюджетът на Шабла за тази година е 4 300 000 лева. Жечев се надява тази година да могат да изчистят около 300 000 лева неразплатени средства от миналата година. Изпълнението на бюджета на община Шабла за миналата година е било на 85%. Приходите от данъци за населението са събрани почти на 100%. Основното изоставане идва от данъците, касаещи бизнеса, обясни Жечев. За пример, той посочи, че от данък придобиване на имущество по възмезден или безвъзмезден начин са събрани една 150 000 лева, докато през 2008 година сумата е била 750 000 лева. Причина за това са липсата на сделки с недвижими имоти. Няма сделки, няма приходи, коментира Жечев. Издадените разрешителни за строеж също са малко, отбеляза зам. кметът на Шабла.

Обсъждането на тазгодишния бюджет преминава при голям интерес и ползотворно. Проблемите на всяко населено място са различни, но основно исканията на хората са за ремонти на сгради, улична мрежа и за подобряване на водоподаването, обясни Жечев. Той призна, че средствата в тазгодишния бюджет няма да стигнат за уличната мрежа, защото исканията в тази насока били много. Общината е предвидила 650 000 лева в програмата за капиталови разходи, като сумата за текущи ремонти е 220 000 лева.