За размера на туристическия данък в Шабла и за очакваните постъпления в общинския бюджет с кмета на общината Красимир Кръстев разговаря Росица ГЕОРГИЕВА от Агенция „Фокус”

Фокус: Преди новогодишните празници на заседание на общинския съвет беше приет размерът на туристическия данък през 2011 година. Какъв е размерът, който беше приет и който ще се плаща в Шабла?

Красимир Кръстев: При установяването на новия данък ние приехме следното – размерът да не е прекалено висок, тъй като ние сме един район, който тепърва ще се развива като туристическа дестинация. Основният брой легла са разположени в сегмента от 1, 2 или 3 звезди. Тази година от туристическа такса в община Шабла са влезли малко над 12 хил. лева. Диференциацията, която направихме, е на базата на предходни години и на степента на заетост от предходните години като отчитаме и това, че в Шабла легловата база се натоварва през летния сезон.

Ние разполагаме с хотели, които работят с туристи, които практикуват плажен туризъм основно през високия сезон в края на юли и началото на август. В закона има императивна норма, че минимум 30% трябва да бъде посочена като задължителна заетост на базата. Затова и ние поставихме таксите такива, че приблизително 3 пъти да се увеличи събираемостта. Вижте  информация за размера на туристическия данък в Шабла


Фокус: Какви са очакванията за постъпленията от туристическия данък и очаква ли се повишение на постъпленията?

Красимир Кръстев: Очакваме повишаване на постъпленията като това повишение е заложено по следната формула. Първо, самата туристическа такса от 45 ст. на нощувка е намалена на 20 стотинки като това е за места за настаняване от 1 звезда. Задължително този данък трябва да бъде плащан 90 дни. Дори да не се отдават за толкова време леглата, това е минималният размер, който трябва да бъде платен. Разликата ще се яви, че легловата база не е заета през цялата година, а е заета по-малко от три месеца. Това е долната граница, на базата на която се извършва плащане. Ако леглото бъде заето по-малко от три месеца, то ще се плаща данък за три месеца. Очакваме този сив сектор в сферата на туризма, който с много усилия преследваме, да излезе на светло. Очакваме повишаване на приходите в сравнение с времето, когато се плащаше туристическа такса, която е била по-висока, но недобросъвестно плащана или укривана.


Фокус: Залагате ли механизми, с които да контролирате хората, които дават легла под наем? Ще се извършват ли проверки?

Красимир Кръстев: В Шабла имаме и през лятото назначаваме допълнително хора, които извършват проверки на терен. Тези хора проверяват регистрите на общината, извършват проверка на туристите, заетостта на легловата база и това, което се отчита на 15 число за предходния месец. Имаше практика някои туроператори, особено самостоятелни къщи за гости, да се опитват да работят самостоятелно. В община Шабла има въведен регистрационен режим, но тези оператори не се регистрираха и не плащаха такса към общината. Много често обаче тези къщи си изготвят електронни страници, а не се регистрират в общината. Чрез проверки, чрез проверки в интернет и по други начини ние ги извеждаме на светло, подканяме ги да се регистрират.

Миналата година повече от 27 къщи са регистрирани в общината. Вече легловата база на Община Шабла е приблизително 1300 легла. В общината населените места не са големи, самата община също е малка. Формата на проверка е такава, че почти не може да останат необхванати хора. Ако даването на легла под наем е еднократно, може и да не бъде отчетено. Когато обаче тази дейност се извърша няколко пъти, това няма как да бъде скрито. С малко повече активност от общинската администрация в Шабла и от страна на туроператорите, които вече работят и такива, които искат сега да започнат да осъществяват дейност, ще се обхванат местата за настаняване. Ние разчитаме на по-високи приходи, тъй като те задължително трябва да плащат поне за три месеца. Заетостта при нас е сезонна и високият сезон е само около 40 дни.