Росица ГЕОРГИЕВА
Агенция Фокус

Фокус: Г-н Кръстев, проведе се среща между вас и директора на Областно пътно управление-Добрич като целта е била вие като кмет на община от областта да предложите пътища от републиканската пътна мрежа, които да бъдат включени в плана за ремонт през тази година. Какви бяха предложенията, които вие отправихте?

Красимир Кръстев: Ние разгледахме какво се случва в общината и какви са нашите виждания. Съгласихме се, че международният път от границата през Шабла, Каварна ,Балчик, Варна е приоритет. Изпълнява се ремонтът на този участък като би трябвало през февруари 2012 година да е завършен, защото има известно забавяне. На територията на общината има още един път, предвиден за ремонт от Агенция „Пътна инфраструктура”. Там има разминаване, защото става въпрос да път, който минава през града. Това е главната улица на града. Само част от канализацията е изпълнена и в плановете за ремонт и рехабилитация на този път градът е изключен. Ние имаме желанието частта, в която са положени всички видове канали да бъде асфалтирана, за да може ние да положим бордюри, тротоари. Обещахме си, той да проучи въпроса и да видим дали може да се направи през 2011 или да се отложи за 2012 година. По време на срещата дискутирахме и въпроси, свързани със законодателството – в момента второкласната пътна мрежа и общинската пътна мрежа при превозването на тежки товари такси се плащат само за частта от маршрута, която попада в републиканската част от пътната мрежа. Когато попаднат в общинската пътна мрежа, не се плаща нищо, но се уврежда инфраструктурата. Няма и режим на ползване на инфраструктурата. Това от своя страна води до нарушаване на инфраструктурата и създаване на проблеми за общината. Такъв е случаят в Шабла например с изграждането на ветрогенераторните паркове. За изграждането им се превозват големи количества чакъл, натоварва се движението, товарите са извънгабаритни. Имаме предложение към Комисията по транспорт в Народното събрание да се направи промяна в съществуващата нормативна уредба. Ние поискахме съдействие, защото сега в Шабла изработваме генерален план за движение и там имаме някои уточнения за обиколни маршрути при бедствия, аварии и катастрофи. Ние поставихме всички въпроси, очакваме втора среща, за да получим и отговори.


Фокус: Какво поискахте да се извърши като дейности по пътя между границата, Шабла, Каварна и Балчик-полагане на нов асфалт, само полагане на нова хоризонтална и вертикална маркировка?

Красимир Кръстев: Ние поискахме пълна рехабилитация на този път – полагане на нов асфалт, банкети, отводнителни канали, водостоци, мантинели. Пътят е разделен на ЛОТ-ове. В момента до село Хаджи Димитър, което се намира между Шабла и Каварна и стигнала рехабилитацията. Имаме уверение, че има осигурено финансиране и при добро време дейностите ще продължат в посока границата.

pat-durankulak


Фокус: Този път е рисков по отношение на снегонавявания, когато завали сняг. При извършване на тази пълна рехабилитация в тази посока предвижда ли се нещо?

Красимир Кръстев: През тази година има подобряване на схемата за почистване на път като има разположени повече машини на територията на Шабла и в Каварна. Вече участъкът е разделен на подучастъци и е осигурена съответната техника. Пропуснах да кажа, че има нов модел на работа при поддръжката на републиканската пътна мрежа. Договорихме се ние да помогнем за възстановяване на базата на Областното пътно управление, която се намира в Шабла. Така ще има постройка за хората, които ще обслужват разположената техника. Ще има и регулярни обхождания на пътя от служители на управлението. През пролетта тези обходи ще са свързани с поддръжката на банкетите – почистване и окосяване, а зимата за предотвратяване на снегонавявания.

Фокус: Г-н Кръстев, ще настоявате ли да се асфалтира тази част от главната улица в Шабла, където са положени водопроводите и канализацията от пълния воден цикъл на града? Проектът беше спрян.

Красимир Кръстев: Ние сме изработили собствен проект по отношение на бордюрите, нивелацията, паркингите, местата за кофите за отпадъци. Имаме проект, който ще съгласуваме с ОПУ. Дори и те да не се включат, ние ще започнем работа, въпреки че ще ни излезе по-скъпо. Тази улица при силни дъждове и снегове става непроходима. Затова ние ще направим поне тротоарите.

По отношение на проекта за пълен воден цикъл на Шабла ние сме на „стенд бай”. Изчакваме, защото има възможности след изтичане на сроковете да се види дали ще останат средства. Ние се намираме в защитена природна територия и сме в зона, която е чувствителна. Имаме разбиране от екологично министерство. Няколко са проектите, които се намират в чувствителни зони и това са проектите, които министерството иска да продължат, въпреки че става въпрос за населени места с население под 10 хил. жители. Но вторият компонент – каква щета нанасяме на природата – е по-важен. Щетата, въпреки че хората да по-малко, е много голяма. Единственият компромис, който ние ще направим, е в частта от улиците, където са положени водопроводи и канализация, след асфалтирането им, ние да изградим тротоарите и бордюрите, паркингите, местата за кофите за отпадъци. Ние за тази година сме предвидили да асфалтираме с наши средства пътя между главния път и къмпинг „Космос”. Този път е в много лошо състояние и това ни е приоритет като там ще насочим вниманието си. През миналата година ремонтирахме пътя до къмпинга при Крапец, а преди няколко години – отсечката до къмпинг „Дуранкулак”. Стремим се, където има голям туристопоток, да поддържаме пътищата в добро състояние.