Вятърен парк „Пролез” започва работа на територията на добруджанската община Шабла. При реализирането на проекта са били ангажирани голяма част от жителите от региона, използвани са фирми за доставка на основни видове материали за строителството, техника и други. Също така за проекта са внесени близо 112 хиляди лева такси в община Шабла.

Инвестицията представлява първият реализиран проект на „Юнит груп” водещ инвеститор в енергийния сектор в Югоизточна Европа във вятърна енергетика и е за 9 МВ от общо 10.6 МВ вятърен парк в с. Пролез, община Шабла. „Юнит” придоби проекта от българската специализирана инженерингова компания „Варна грийн енерджи” ООД през м. август. В последствие „Варна грийн енерджи” изпълни за първи път строително-монтажни работи на вятърен парк като изключителен подизпълнител на датската фирма „Вестас”, най големия доставчик на турбини в света. Проектът маркира първото участие на „Вестас” като изпълнител „до ключ” в региона на централна и югоизточна Европа.

В Пролез вече заработиха 3 турбини, всяка от по 3 МВ. Още две турбини с обща мощност 1.6 МВ ще бъдат пуснати в експлоатация до м. май 2011 г.  Вятърният парк ще произвежда годишно 29,600 МВч електроенергия, достатъчна да покрие нуждите на 10,300 домакинства, и същевременно ще спестява около 24,400 тона въглеродни емисии.

Изграждането на ветроенергийни паркове на територията на община Шабла започва преди седем години. В момента има заявени над 180 намерения за изграждане на съоръжения за енергия от ВЕИ. Проблем обаче се оказва недостатъчното развитие на електропреносната мрежа, смята кметът Красимир Кръстев. Изградените далекопроводи могат да поемат едва 30-35% от добитата енергия от изградените вече инсталации.

Планирането на инвестициите в община Шабла е сложно, тъй като 71% от територията й попада в НАТУРА 2000. На практика от 40 км брегова ивица, около 32 км са пясъчни плажове. Тук се намират и две защитени природни територии – Дуранкулашко и Шабленско езеро, както и исторически и археологически обекти. Затова основните проблеми са свързани с владеенето и ползването на земята, категоричен е кметът Кръстев