Както може би вече знаете със Заповед № РД 09-513 от 18.06.2010г. на Министъра на земеделието и храните, с която се изменя Заповед № РД 09-47 от 25.01.2010г., се забранява ЦЕЛОГОДИШНО риболовът в защитените местности „Дуранкулашко езеро” и „Шабленско езеро”. Това предизвика незабавната реакция на любителите- риболовци от община Шабла. В тяхна подкрепа се обявиха колегите им от общините Генерал Тошево и Добрич (особено Тошево – те са редовни на езерата ;-) . След обсъждане на наложената забрана Общинският съвет в Шабла изпрати искане до Министъра на земеделието и храните и Министъра на околната среда и водите за отмяна на горе посочената заповед.

Ловно-рибарското сдружение в община Шабла организира подписка в подкрепа на това искане. Според мотивите, посочени във възражението, Заповедта за забрана е в противовес с одобрените от МОСВ през 2002 г. и 2004 г. Планове за управление на двете езера, които разрешават любителския риболов на определени места и в определени периоди. Риболовците настояват за строги мерки срещу бракониерите, които са истинските рушители на биологичното разнообразие, както и за отмяна на Заповед № РД 09-513 от 18.06.2010 г. Ако исканията им не бъдат удовлетворени, те са решени да предприемат мирни граждански протести като привлекат на своя страна обществеността в трите общини.

“Получихме подкрепата на кмета на Шабла Красимир Кръстев и на Общинския съвет. До края на тази седмица ще продължи събирането на подписите, след което те ще бъдат изпратени до премиера Бойко Борисов и министрите на земеделието и храните и на околната среда и водите”, заяви Павлин Павлов от ЛРС-Шабла.

Ловно-рибарското сдружение в град Шабла апелира към всички жители и гости на града и общината да подкрепят с подписите си искането за отмяна на забраната. Подписката се намира в ловно-рибарското сдружение в Шабла.