Нина РУСКОВА
Радио Фокус

Фокус: Г-н Кръстев, наблюдава ли се увеличение на къмпингуващите в Шабла през последните години?
Красимир Кръстев: Да, наблюдава се увеличение на желаещите и причините са много. Поради финансови причини и най-вече поради причини, които са свързани с природните дадености, които имаме на нашата община, т.е. при нас има големи плажни ивици и бряг, който е скалист, насечен с фиордов тип пещери, хората го оценяват. Също така заради това, че не е урбанизирано и няма много къмпинги, ваканционни селища и има големи пространства между отделните населени места, така че мога да кажа, че при нас има голямо желание от страна на хората да къмпингират тук.

Фокус: А спазват ли туристите правилата за къмпингуване?
Красимир Кръстев: Има и такива, които се съобразяват с изискванията за къмпингиране, но за съжаление, както винаги има и такива посетители, които смятат, че където им хареса могат да къмпингуват, а по определение не може да е така, защото знаете, че къмпингуването трябва да се осъществява на места, където има вода, ток, съответно да има инфраструктура, която да поеме целия поток от хора. Поради тази причина ние ежегодно поставяме табели, разяснителни брошури. Има дори и специална схема, по която районното управление на полицията, заедно с гранична полиция и със служители от общината минават и предупреждават и дори молят гражданите за разбиране да не остават по тъмната част на денонощието на места, които не са пригодени за почивка на открито, защото това е свързани с палене на огън, с посегателство върху здравето и имуществото на гражданите. Отделно територията не може да бъде стопанисвана правилно, няма инфраструктура, която позволява да се сложат контейнери и други неща, така че да бъдат обслужвани. Затова ние допълнително, въпреки че това е с местни средства и не е наше задължение, поставяме на предпочитаните от туристите места, контейнери, екотоалетни и така поне в светлата част на денонощието да се чувстват комфортно.

Фокус: Какви всъщност са възможностите за къмпингов туризъм в община Шабла?
Красимир Кръстев: Миналата година два от къмпингите, те са общо три, предлагаха такива условия и ние ги бяхме означили и на картен материал, на брошури и разбира се на табелите. Тази година по предварителна информация, може би и къмпинг „Крапец” правят някаква подготовка, които ще дадат възможност за къмпингуване и там. Иначе засега такава възможност имаше в Къмпинг Шабла и Къмпинг Дуранкулак

Фокус: А за тази година, какви са прогнозите, смятате ли, че кризата ще повлияе по някакъв начин на посещаемостта?
Боклуци оставени след къмпингуващитеКрасимир Кръстев: Според мен се увеличават посетителите и даже вече, откакто е хубаво времето, за почивните дни имаме разположени къмпингуващи хора, с каравани и с палатки, като аз искам да кажа, че всички са гости на нашата община и ние ги третираме точно, като такива и са винаги добре дошли в Шабла. Разбира се има и хора, които като пристигнат чувстват, като лошо наследство това, което заварват от предишните пребивавали в района, но забележете – тези хора си почиват без да оставят никаква следа и дори се грижат за природата в околната територия. Искам да отбележа, че имаме и много чужденци, които идват в Шабла с каравани и те се грижат за околната среда. За съжаление обаче според българските регламенти и според условията, които са сега съществуващи, ние не можем да позволим на хората да къмпингуват, където искат, защото при нас има много защитени природни територии и зони по Натура, дюни, около 30 километъра плажове. Често гостите паркират автомобилите си на върха на дюната, за ди ги виждат по-добре, а отпред на плажа разполагат палатки и други неща или пък палят огньове в гранични горички, където пък отзад са нивите със стопанската продукция. От гледна точка на пожаробезопасността и редица други причини не може така да се къмпингува навсякъде.

Фокус: А предвидени ли са санкции и глоби за тези нарушители?
Красимир Кръстев: Предвидени са разбира се. Ние имаме и общинска наредба за реда в общината. Както вече казах направили сме специални брошури, които раздаваме и чак при второ отчитане на нарушението, т.е. стремим се, когато гостите пристигнат, да им покажем, какви са условията да им разясним и ако вече някой след това, при повторния оглед не си е взел бележка, тогава чак налагаме глоби. Пак повтарям ние не искаме да стигаме до глобите и бих казал, че в повечето от случаите хората ни разбират и спазват правилата, но пък има и такива, които смятат, че могат да си правят, каквото си искат.

Фокус: Застрашени ли са по някакъв начин къмпинговите територии от застрояване?
Красимир Кръстев: Това е сложен въпрос, но с ясен отговор. В по-голямата част от трите къмпинга земята с малки изключения е горски фонд. Инфраструктурата и постройките не се развива собствеността, така че там няма възможност. Проблемите с общия устройствен план сме ги заложили и ги дискутираме, за да намерим решение, така че всички видове собственост да се развиват, независимо дали е държавна, частна или общинска. Тъй като това са урбанизирани територии по закона за устройство на територията то е грехота да стоят първо нестопанисвани, което е вредно и за самите околни територии, които са стопанисвани и именно поради тази причина ние работим по всички линии, с институции, с Министерството на земеделието, за да намерим решение на тези въпроси.