Община  Шабла ще бъде партньор на румънската община Лиману при реализацията на проект “Инфраструктура за достъп до крайбрежната ивица в граничната зона Вама Веке 2 май – Шабла “. Той се реализира с безвъзмездната помощ от страна на Европейския съюз, отпусната по Програма Фар 2006 за трансгранично сътрудничество Румъния – България. Проектът ще допринесе за подобряване на инфраструктурата за достъп до граничните румънски села, чрез работи по набраздяване и асфалтиране на пътна мрежа в туристическите зони с обща дължина около 4 км. Бюджета на проекта е 924 813, 23 евро, като Европейския съюз участва с 832 331, 91 евро, останалата част е съфинансиране от общински съвет Лиману. Предвижда се проектът да бъде изпълнен за срок от 15 месеца. Очакваните резултати от реализацията му са  – модернизиране на  инфраструктурата на пътищата, открити за обществено ползване, които водят към DN 39, път пресичащ туристически район от изключителен интерес с директен достъп до границата. Представители от общинската администрация Шабла участваха в презентацията на проекта в община Лиману, а миналата седмица кмета на общината Красимир Кръстев подписа документите за партньорство.

Резултатите от проекта са адресирани към туристи, посетители и преминаващи през граничните селища към България, които са около 9 хил., пристигащи в община Лиману и около 5 400 годишно, преминаващи през  района на община Шабла. От изградената инфраструктура ще се  ползват и местните общности от пограничните селища на община Лиману.

в-к Изгрев