Започна процедурата за отдаване под наем на плажовете по добруджанското Черноморие за сезон лято’2009. Срокът за стопанисването им е 5 години.

На търг с тайно наддаване са обявени плажовете:

„Дуранкулак-север 1″, „Дуранкулак-север 2″, „Къмпинг „Чайка”(“Космос”), „Дуранкулак”, „Крапец – север“, „Крапец – централен 1″, „Крапец – централен 2″, „Шабленска тузла”, „Къмпинг “Добруджа

Тръжната документация е в размер на 1 000 лева, които следва да бъдат внесени по сметка на Областна администрация Добрич. Размерът на депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от началната тръжна цена. Подаването и регистрирането на заявления за участие в търга се извършва до 11 юни в работното време на администрацията – от 9.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа.

Търгът ще се проведе на 12 юни 2009 г. от 10.00 часа в Областна администрация Добрич, ул.”Независимост” № 5.