На последното заседание на общинския съвет в Шабла бе взето решение общината да участва в две акционерни дружества- „Шабла Голф –Ваклино” АД и „Шабла Марина” АД. Това съобщиха от пресцентъра на община Шабла. Общинското участие и в двете дружества е 35 % от капитала им и представлява непарична /апортна/ вноска. В съдружие с „Бългериън голф съсайъти” ЕООД общината ще изгражда голф игрище край село Ваклино, а с „Рост Инвест” ЕООД-яхтено пристанище. Предметът на дейност на дружествата е освен голф игрище и яхтпристан, на територията на общината да се изградят и прилежащите им необходими сгради и съоръжения. Предвижда се още подобряване на инфраструктурата на региона при стриктно спазване на изискванията за екологично равновесие и защита на съществуващата флора и фауна.

Общинските съветници упълномощиха кмета Красимир Кръстев да участва като представител на общината в учредителното събрание на двете акционерни дружества и подпише необходимите документи. Представители на общината в Съвета на директорите на „Шабла Голф –Ваклино” АД ще бъдат инж. Павлин Владимиров, Илиян Христакиев и д-р Илко Нанев, а в Съвета на директорите на „Шабла Марина” АД- Христо Христов, Цонка Атанасова и Юлина Колева. Освен посочените по-горе кандидатури местните депутати одобриха още акционерните споразумения и проектоуставите на двете дружества.

Едноличен собственик на капитала на „Бългериън голф съсайъти” ЕООД е „Свети свети Константин и Елена Холдинг“ АД, сочи справка в Апис. Собственик на „Рост Инвест” е „Финанс Консултинг“ ЕАД.  И двете дружества са контролирани от варненската икономическа групировка ТИМ.

Община Шабла води разговори с инвеститори за изграждането на пет голф комплекса в Северното Черноморие, като досега се е разбрала с ТИМ и Гриша Ганчев .

Земите, върху които трябва да бъдат разположени бъдещите голф зони на ТИМ, както и тези на Гриша Ганчев край Шабленското и Дуранкулашкото езеро, дори бяха отложени от списъка на защитените територии.

Схема на разположението на проектите за голф игрищата в община ШаблаСхема на разположението на проектите за голф игрища в община Шабла