Експерти от РИОСВ-Варна взеха участие в 33-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което се проведе в периода 16-18 януари. Ежегодното проследяване на числеността на зимуващите водолюбиви птици е част от общоевропейското преброяване и е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

В периода 16-18 януари преброяването се извърши от предварително определени наблюдателни точки. Експертите от РИОСВ-Варна и представители на БДЗП са обходили “Дуранкулашко езеро” и “Шабленско езеро”, както и цялото крайбрежие от село Дуранкулак до нос Емине, заедно с Варненско-Белославския езерен комплекс.

Преброяването става по специална орнитологична методика, чрез която се получава актуална информация за състоянието на популациите зимуващи водолюбиви птици в цяла Европа, в това число и България.
Резултатите следва да бъдат обработени и отразени в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.