Обрасването на водоеми с тръстика и негативните последствия от това изпитват Дуранкулашкото и Шабленското езера, съобщи Стоян Нонев, уредник в отдел „Природа” в регионалния исторически музей в Добрич, предаде кореспондентът на радио „Фокус” – Варна. Почти от 10 години на територията на двата водоема не се коси тръстика, което е причина за обрасване на водоемите и изчезване на разливната ивица между водата и растителността. Тази област е от огромно значение за поддържане прираста на рибите, защото там те изхвърлят хайвера си.

От друга страна разливната ивица е жизнено важна за газещите птици, като щъркели, чапли и ибис. Там те намират своята храна, коментира Стоян Нонев. В развитите европейски държави се използва механизирано подводно косене на тръстика. Такива машини не се произвеждат в България, но те са необходими, смята Галя Камбурова, еколог в Община Шабла. Закупуването им отвън струва изключително скъпо, коментира Камбурова, но е наложително. Община Шабла е в процес на кандидатстване пред МОСВ за финансиране по ОП „Околна среда” за закупуване на подобни машини за косене на тръстика. Остава неясен отговорът дали ще бъдат отпуснати пари затова и кога, като по този начин ще могат да се развиват дейности, свързани с поддържане на биологичното равновесие в двете защитени местности.

Езерецко езеро е обрасло с тръстики

Дуранкулашкото и Шабленското езера са природни места с изключително интересна фауна по отношение на птиците. Те са зимовище на водолюбиви птици, като червеногушата и белочелата гъски. Там могат да се наблюдават ням и поен лебед, белооката потапница и малките корморани. Истинска атракция за английските туристи, любители на наблюдаването на птици, е индийското шаварче, коментира Стоян Нонев.