Постъпили те в Община Шабла инвестиционни намерения бяха разгледани на заседание на ресорната общинска комисия, съобщиха от кметството . Обсъдени са параметрите на акционерното споразумение между фирмата на Гриша Ганчев “Литекс България” АД и Община Шабла . Тема на разговорите бе и уставът на акционерното дружество, което предстои да бъде регистрирано . За създаването му бе взето решение на заседание на Общинския съвет на Шабла от 2007 г . В дружеството Общината ще участва с апортна вноска.

Основните акценти в преговорите с инвеститора са свързани с развитието на селата Езерец и Крапец и достъпа на всички граждани до плажовете и езерата. Постигнато е съгласие с управителя на “Литекс България” АД Гриша Ганчев спорните имоти да бъдат изключени от апорта. Това ще даде възможност да се реализират намеренията, заложени в разработвания в момента общ устройствен план /ОУП/ на Шабла. Проектантският колектив , който изготвя ОУП, го представи в началото на декември миналата година.  При обсъждането беше изяснено още, че няма юридически пречки това да бъде направено и на следващото заседание на Общинския съвет да бъдат внесени за разглеждане необходимите документи за регистрация на дружеството.