Общинският съвет в Шабла гласува учредяване на акционерно дружество с фирмата на Гриша Ганчев “Литекс България голф клуб Шабла”, съобщиха от кметството. Местната власт се включва в инвестиционния проект на предприемача за изграждане на голф игрище в землището на с. Езерец.

Срещу апорт от 1200 дка общината ще притежава 35% от капитала на дружеството “Шабла голф- Езерец” АД. На сесията не е обсъждан размерът на инвестицията. При посещението си в конезавода в балчишкото село Стражица в края на миналата година Ганчев съобщи, че ще инвестира 40 млн. лв. в бъдещия голф комплекс. Предметът на дейност на дружеството ще бъде изграждане на голф-игрище на територията на община Шабла и прилежащите му необходими сгради и съоръжения. Седалището на дружеството ще бъде в общинския център. На днешното заседание общинските съветници приеха предложения проектоустав на дружеството и избраха за представители на общината в съвета на директорите д-р Йорданка Стоева, Деян Чолаков и Васил Николов. Местният парламент одобри и прие акционерното споразумение, като упълномощи кмета на Шабла Красимир Кръстев да го подпише заедно с всички необходими документи за учредяването на “Шабла голф – Езерец” АД.

Пак 35% дялово участие има общината и в учреденото вече “Голф Шабла” АД, в което мажоритарният собственик е “Проучване и добив на нефт и газ”. Апортна вноска на общината в това дружество е 1240 дка край с. Тюленово.

Съвместно с “Бългериън голф съсайъти” кметството ще строи голф игрище и край с. Ваклино. В него ще апортира 1600 дка пак срещу 35% от капитала.

Схема на разположението на проектите за голф игрищата в община ШаблаСхема на разположението на проектите за голф игрища в община Шабла