На заседание на комисията по “Териториално и селищно устройство” към Община Шабла е разгледано предложение за преотреждане на земя за изграждане на тържище за плодове и зеленчуци. Инвестиционното намерение е заявено от варненската строителна фирма „Кондор-Комерс” ЕООД.

Съветниците са разгледали и докладна записка за одобряване на предложение за изменение на ТУП за ветрогенератори. Наредба за управление и опазване на зелената система на територията на община Шабла е обсъдена вчера на съвместно заседание на комисията по териториално и селищно устройство /ТСУ/, благоустрояване, законност, обществен ред и екология с комисията за управление на общинската собственост, икономическа и инвестиционна политика, съобщават от Община Шабла.

Уточнени са и промени в Наредбата за реда при установяване на жилищните нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилищата от общинския фонд. Готовността на училищата и детските градини за зимата и Програма за закрила на детето ще обсъди на 13 октомври комисията по образование и култура, съобщават от Общината.