Липсата на общ устройствен план /ОУП/ на Община Шабла задържа развитието по заявените до сега инвестиционни намерения, каза кметът Красимир Кръстев. Подобен е случаят с фирма “Литекс-България” АД. Инвестиционното й намерение да се изгради голф игрище до село Езерец е одобрено още от предишния Общински съвет, но няма развитие. На заседание на 25 август временната комисия за разглеждане на инвестиционни намерения към Община Шабла отново обсъди въпроса, но единственото решение, което бе взето е да се състои среща с представители на “Литекс-България” за доуточняване на параметрите за евентуалното бъдещо сътрудничество. В застой е и идеята за изграждане на голф игрище до село Ваклино, поясни кметът на Шабла.

Две са задължителните условия, за да се задвижи колелото и да се реализират инвестиционните намерения. Да се изготви ОУП на Общината е от основно значение. Друг момент са недоуточнените моменти със защитени зони по екологичната мрежа “Натура 2000”. Те засягат част от терените в Шабла, които представляват интерес за инвеститорите. В края на тази седмица очакваме заповедта за назначаване на колектив, който ще разработи идейния проект за ОУП на Шабла, каза Красимир Кръстев. Това е втората група от специалисти, които след обявена обществена поръчка от МРРБ ще се заемат със задачата. Първият колектив явно недоволен от предложените за изпълнението на ОУП на Шабла условия не се е заел с работата, поясни кметът. Новата група ще получи събраната до сега информация на местно ниво, която е необходима за изготвянето на плана. Предполага се до година, след вече изготвен идеен проект, да стартира изпълнението на част от инвестиционните намерения. Проектът ще бъде подложен на обществено обсъждане, а след това ще се пристъпи към прецизиране на детайлите.


Шабла е разположена в североизточната част на страната. Черноморската община има изключително благоприятно транспортно-географско разположение. От границата с Румъния отстои само на 20 км. От областния център Добрич градът е на разстояние 80 км. Населението й е над 6000 души. Основен транспортен носител в общината се явява участъкът от републикански път I-9, който е част от европейската пътна мрежа с номер Е-87, а също така подход към граничния контролно-пропускателен пункт Дуранкулак. На територията на община Шабла стопанска дейност развиват около 180 фирми.