ХОТЕЛИ В ШАБЛА, ЕЗЕРЕЦ, КРАПЕЦ, ТЮЛЕНОВО, ДУРАНКУЛАК И КЪМПИНГ ДОБРУДЖА »

Фокус: Успешен ли е туристическият сезон през лято 2008 за община Шабла? Бихте ли направили сравнение с миналата година?
Красимир Кръстев: Трудно ми е да кажа колко е успешен, тъй като крайните резултати са все още месец пред нас. Тогава можем да си дадем равносметка въз основа на приходите, които са постъпили като местни данъци, от отчисления на нощувки и разбира се, след анализ на туристическата организация, която да покаже все пак как браншовиците са почувствали сезона. Но от пръв поглед е видно, че в момента тече един добър сезон. Посетителите в община в Шабла са повече. Постоянно нараства легловата база, все повече хора прояват желание да регистрират къщите си като места за подслон. И по оборотите в магазините е видно, че регионът е доста интересен. Понякога туристите идват на разходка, развиват културен туризъм – да посетят някой исторически обект, наблюдения на птици или просто да ползват плажовете, които са едни от най-хубавите в България, смея да твърдя. Наистина е видно с просто око, че има оживление, което понякога ни създава проблеми. Имаме доста нерегламентиран брой хора, които използват красивите места за къмпингуване. Там, където няма ток и вод,а това е забранено и по наша наредба, и по закона. Санитарните зони, които те сами създават около тях, също не са достатъчни и това води до замърсяване и до проблеми, които ние трябва да решаваме, когато те напуснат района.
Фокус: А обсъждат ли се възможности за развитието на културен туризъм, СПА-туризъм, еко туризъм?
Красимир Кръстев: Това е едно от направленията, които ще залегнат в развитието на общината и ще бъде зададено с новия устройствен план, който тепърва ще изработваме. Ние вече сме направили първите крачки, има изграден колектив. Този план ще бъде факт горе-долу до година-година и половина. Предвид даденостите, които имаме, това е едно от направленията, които искаме да развием. Това ще даде възможност на туристите от близките дестинации, каквито са курортните комплекси “Албена” и “Златни пясъци”, Балчик, а дори и Каварна да пребивават тук за няколко часа и да посетят такива обекти. Започнахме проект в партньорство с норвежкото правителство за изграждане на “Зелен център” – това е общото наименование на проекта. Всъщност това е реновация на една много стилна каменна сграда, бивше училище от началото на миналия век. В този център ще бъдат представени културните, природни и археологически обекти в общината. Хората, които ще ги представят, ще са специалисти в отделните области, примерно за степите, за птиците. Те ще подържат и центъра. Това са наши партньори – неправителствени организации, които действат на територията на община Шабла. Ще се ползват съвременни комуникативни технологии като изнесени камери – панорамни или широкоъгълни, например за наблюдение на мътеща птица или нещо друго, което представлява интерес и се намират в региона ни. Мислим по този въпрос, има доклади за капацитета на натоварване на зоните. Мислим особено за защитените зони на птиците – двете езера, които са включени в Рамсарската конвенция, които са особено важни влажни зони. Искаме да дадем възможност на повече хора да видят предлаганите обекти, да се запознаят с природните дадености и да прекарат приятно времето си сред красив ландшафт.
Фокус: А предвиждате ли и други варианти за привличане на по-платежоспособни туристи като голф-игрища например?
Красимир Кръстев Да. В плана за управление, който ще разглеждаме, всички ресурси, които притежава общината ще бъдат разглеждани. Ние имаме предварителна оценка на това какво можем да правим и какво искаме да правим най-вече. Развитието на общината ще бъде в няколко направления. Първо, 85% от цялата налична земя на общината ( 330 кв. км) е земеделска – в дълбочина, а не по крайбрежната зона. Разделителна линия ще бъде международният път, който пресича общината от посока Каварна – границата и преминава през Шабла. Има определена зона за развитие на алтернативна енергия – ветрогенератори и ветрогенераторни паркове, като това ще стане с кандидатстване за промени в някои нормативни документи и закони на държавата, така че да дадат възможност да бъдат изграждани енергийни паркове след предварително съгласуване с устройствения план, зоните и техния капацитет да бъдат предварително посочени, така че екологичния статус в рамките на територията на община Шабла да бъде запазен. В крайбрежната зона с дължина 40 км (около 20% от крайбрежната ивица на България) ние не смятаме да имаме огромен капацитет на натоварване. Напротив ще има висококачествени продукти, каквито са голф-игрища и голф селища около тях, които веднъж изградени ще имат мултиплициран ефект и върху останалите туристически продукти, разположени в близост. Ще привлечем платежоспособни туристи, които наистина ценят природата и желаят да посещават природни, археологически и други обекти и цялата зона ще придобие една нова визия. Това ще даде възможност за по-устойчиво развитие на региона. Ще се използват технологии, които щадят природата. Няма да има циментните хотели – мастодонти, ще се стремим да направим туристическия си продукт привлекателен, без пренаселване и високи и тежки сгради, които да контрастират на равнинния ландшафт. Имаме намерение разумно и умно да използваме ресурсите си като цяло.

Красимир Кръстев, кмет на община Шабла, пред радио “Фокус” – Варна