Одобрен е проект „Зелен информационен център”, с който община Шабла кандидатства пред правителството на Норвегия по Програмата за сътрудничество и финансовия механизъм на ЕИП, съобщиха от общината.

Проектът беше разработен от консултантска фирма „Дикон груп” и предвижда обновяване сградата на старото училище в град Шабла за разгръщане на разностранна туристическа и информационна дейност. Проектът е на стойност 550 хил. евро и трябва да бъде реализиран за 24 месеца. Съфинансирането на общината според Норвежката програма за сътрудничество е 15% от общата стойност.

За първия етап на проекта, който включва техническа помощ, маркетинг и други помощни дейности за същинската му реализация, са предвидени 25 хиляди евро. Този етап трябва да приключи до месец декември 2008 година.

Агенция “Фокус”