Инвестиционни намерения за над 2 милиарда лева са заявени за община Шабла. Желаещите да вложат капитали в крайморската община са предимно български фирми, разказаха за Дарик радио от кметството. Инвестиционните намерения са основно в две направления . Първото е свързано с туризма, а второто с възобновяемите енергоизточници.

Според заявените инвеститорски намерения в крайбрежната зона на община Шабла се предвижда да бъдат изградени вилни и ваканционни селища за близо 80 000 души. Освен това има идея от няколко български фирми, чрез изграждане на акционерно дружество с общината да се изградят три голф игрища. В тях кметството ще се включи с апортна вноска на терените, върху които ще бъдат изградени. Игрищата ще се разположат край Тюленово, село Езерец в близост до Шабленското езеро и до с.Ваклино.

Ветроенергийните паркове с решение на Общинския съвет на Шабла ще бъдат съсредоточени в зоната на селата Горун, Горичане, Пролез и част от Шабла. Около 5-6 са реализираните проекти, а заявените инвестиционни намерения са за още около 80 .