СОУ “Проф. д-р Асен Златаров” Публично-частно партньорство по четири проекта на община Шабла е предложило ръководството на Е.ОН България. Първият проект е с образователна цел – електроразпределителното дружество се ангажира да изгради т. нар. фотоволтайка на СОУ “Асен Златаров” в Шабла. Предвижда се слънчевите панели да бъдат разположени на покрива на учебното заведение, ще бъдат монтирани два електромера. Кметът обясни, че по единия ще се отчита произведената от панелите енергия, която ще се изкупува на цените за енергия от алтернативен източник. Вторият електромер ще отчита реално потребената от училището му електроенергия и то ще я заплаща на сега действащите цени. Красимир Кръстев посочи, че според разчетите на Е.ОН това ще носи печалба за СОУ “Асен Златаров” и респективно на общината от 10 хиляди месечно.
Сред другите предложения към община Шабла на Е.ОН са за изграждане на завод за производство на биогаз на територията на старото ДЗС в града и на ветроенергиен парк. Тепърва предстои уточняване на параметрите на партньорство между общината и електроразпределителното дружество.

Позвънете Варна