Община Шабла участва с апортна вноска, а “Проучване и добив на нефт и газ” АД държи 65 % от дружеството, на което за изпълнителен директор единодушно бе избран Марин Митев
Борис Проданов, в-к Черно Море

В присъствието на кмета на община Шабла Елка Димова, председателя на Общинския съвет Светла Атанасова, изп. директор на “Химимпорт” АД Марин Митев, изп. директор на “Проучване и добив на нефт и газ” АД Любомир Чакъров и на председателя на съвета на директорите на “Спортен комплекс – Варна” АД кап. Николай Николаев, вчера в Шабла бе учредено акционерното дружество “Голф Шабла” АД. Капиталът на дружеството е 101 837 акции с номинал по 100 лв., от които 65% държи акционерът “Проучване и добив на нефт и газ” АД, а 35% от акциите с право на глас са на община Шабла, която участва с апортна вноска. След задължителното решение за учредяване на акционерното дружествно единодушно бе гласуван уставът и избран съвет на директорите, в който влязоха Марин Митев, Таня Парушева, кап. Николай Николаев, Павел Германов, Димитър Арнаудов, Георги Тритаков и Пламена Маринова. На първото заседание на борда на “Голф Шабла” АД, което се състоя веднага след учредителното събрание на акционерното дружество, за изпълнителен директор бе избран Марин Митев. Отново единодушно бе гласувано председател на съвета на директорите да бъде кап. Николаев, а зам.-председател Пламена Маринова.

Комплексът ще е на площ около 1200 дка, а инвестицията е в размер на 100 000 000 евро, които ще бъдат вложени в 3 фази на строеж в рамките на 5 г. Идейният проект е на легендарния играч Гари Плеър, на когото се разчита да включи голф игрището в най-големите международни прояви в аристократичния спорт. Развитието на страната през последното десетилетие откри красотата и възможностите й за чуждестранни туристи, популяризира я като дестинация. За да са в крак с новите изисквания и предизвикателства, създателите на акционерното дружество “Голф Шабла” АД виждат в плана за изграждане на игрището за голф възможност за развитие и благоустрояване на Шабла и района – чрез строежа не просто на голф игрище, но и на цялостен комплекс, който ще покрива всички нужди на състезателите и техните семейства. Привличането на туристи ще донесе преки приходи както за работещите в комплекса, така и за Шабла и общината – данък сгради, курортна такса и различни данъци. Генерирането на средства ще се осъществява и чрез отдаването под наем на търговски площи, и чрез екплоатацията на игрищата и останалите елементи от комплекса. В контекста на всичко това е откриването на нови работни места, което ще има изключителен социален ефект в района.

Съвременният тип голф игрище включва няколко основни елемента – приемлив, достъпен, рентабилен. Под приемлив се разбира играта да се запази икономически достъпна за повече състезатели. Достъпността е изграждането на приемливи голф игрища в близост до населени места с удобен транспорт. А рентабилността идва от комплекс, който е с минимални разходи по поддръжка.

Теренът, към който са насочени погледите на инвеститорите в “Голф Шабла” АД, представлява парцел с площ 1239 дка (от тях 1038 дка от община Шабла и 201 дка на “Проучване и добив на нефт и газ” АД), които са идеални с локацията си, невероятната панорамна гледка и близостта си до Шабла за първокласно игрище! За първата фаза от строежа ще бъдат инвестирани 4,8 млн. евро (проектиране), във втората – 86,5 млн. евро (изграждане на цялостната инфраструктура), в третата – малко над 9 млн. евро (търговска реализация на проекта). Както е написано по-горе – пълният размер на инвестицията е около 100 млн. евро, изпълнението му в рамките на 5 г.

Теренът условно е разделен на 4 зони. Първата включва игрище от 18 дупки – стандартно, с изискуемото ниво на трудност съобразно нуждите на околната среда и откриващо забележителна гледка. Това всъщност е перфектното място за отмора и чист въздух на запалените голфъри – от начинаещи до суперпрофесионалисти. Клубната къща е част от игрището и представлява място за отмора, питие и приятен разговор. Те предлагат пакет услуги на своите гости – туристи, състезатели, местни жители. В първа зона се включват още административна сграда, гараж за съоръженията, сервизен склад. Всичко това не може без задължителния за подобни места инструктор и инвентар – колички и бъгита. Неразривна част от втората зона са тренировъчната база за голф (широко 50 м и дълго около 150 м игрище за по-младите любители на спорта), както и клубна къща. Миниигрището с 9 близко разположени дупки е в III зона. То е предназначено за кратка игра и практическо упражнение. Незадължителна част е от стандартното голф игрище, но задължителна за авторитетен клуб, който разчита не само на случайни посетители на терена си, а и на местни жители. И остава четвъртата зона. В нея са разположени жилищната база (апартаменти и къщи), басейните, хотелът, гаражите и паркоместата.

Кап. Николай Николаев изтъкна, че амбициите на “Голф Шабла” АД са попадането на комплекса в графика на големите международни състезания. Това ще привлече и други инвестиции в района, а игрището ще придобие световна известност, с която да се превърне в атрактивно и доходоносно спортно съоръжание.